نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه

دانلود نرم افزار مدیریت درمانگاه و مطب کارا :

kara-pardazan.ir/Kara_Setup.zip


درصورتی که تمایل به ارسال DVD نصب نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه کارا را دارید با شماره تلفن 29-02833687927 تماس بگیرید.