لیست مجموعه مشتریان شرکت کارا داده پردازان

درمانگاه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درمانگاه شبانه روزی ابن سینا قزوین


درمانگاه شبنه روزی قائم قزوین


درمانگاه شبانه روزی پونک قزوین


درمانگاه شبانه روزی مینودر قزوین


درمانگاه شبانه روزی قائم تاکستان


درمانگاه شبانه روزی مهر تاکستان


درمانگاه شبانه روزی رازی قزوین


درمانگاه شبانه روزی پاستور قزوین


درمانگاه هلال احمر قزوین


کلینیک سرور قزوین


درمانگاه پارسیان قزوین


درمانگاه شبانه روزی ظهور اقبالیه


کلینیک فیزیولوژی رشادی تهران


تهران کلینیک روانشناسی دکتر نجات تهران


درمانگاه رازی بوئین زهرامطب

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


آقای دکترابوالحسن زاده (خوزستان)


آقای دکتر صداقت (فوق تخصص غدد-اهواز)


آقای دکتر بلادی مقدم (متخصص اورتوپدی-اهواز)


آقای دکتر بهمن (چهارمحال وبختیاری)


آقای دکتر حریریان(متخصص نورولوژی-تبریز)


آقای دکتر داریوش رمضانزاده(دندانپزشک-شیراز)


خانم دکتر عطاران(متخصص قلب-قزوین)


آقای دکتر ملائی (قزوین)


آقای دکتر سلمیانی طادی (قزوین)


آقای دکتر بابایی (آبیک)


خانم دکتر یوسفی شجاع (قزوین)


خانم دکتر خامنه پور (متخصص اطفال-قزوین)


آقای دکتر ملکی کامبخش (قزوین)


آقای دکتر شعبانی (متخصص پوست-قزوین)


آقای دكتر فتوحی (متخصص قلب-قزوین)


آقای دکتر فرزام (فوق تخصص جراح قلب-قزوین)


آقای دکتر فلاح (متخصص جراح عمومی-قزوین)


آقای دکتر یوسفی (متخصص چشم-قزوین)


آقای دکتر طارمی (متخصص چشم-قزوین)


آقای دکتر سعیدرضامحمدی الموتی (متخصص داخلی-تاکستان)


آقای دکتر مجید رنجبرپور(قزوین)


آقای دکتر مهدی فرض مهدی(فوق تخصص داخلی ریه-قزوین)


خانم دکترعلاقه بندها(متخصص زنان-قزوین)
-----------------------------------------------------------------------------------------